Kouzelné vodopády. Víte, jak vznikají a kde leží největší na světě?

|
Iguazú, foto: pixabay
Niagara falls, foto: pixabay
Niagara falls, foto: pixabay
Niagarské vodopády se nacházejí na území USA a Kanady, foto: pixabay
Victoria falls, foto: pixabay
Viktoriiny vodopády se nacházejí v jižní Africe na řece Zambezi, foto: pixabay
Iguazú, foto: pixabay

Vodopády fascinují svou krásou nejednoho z nás. Vysoký, nízký, široký… každý má své kouzlo. Jak ale vznikly a kde najdeme ty největší?

Co je příčinou vzniku vodopádů?

Ať jde o tenké stužky nebo zpěněné bouřící stěny, všechny vodopády vděčí za svůj vznik ostré změně ve výšce říčního koryta. Celá řada největších vodopádů na světě – například v Jižní Americe, Africe a Indii – padá z okraje široké náhorní plošiny. Silné deště zajišťují řekám na těchto plošinách dostatečný přítok vody, a když dosáhnou okraje, nezbývá jim než se řítit dolů.

Výškový rozdíl vodopádu mohl rovněž vzniknout pohybem zemské kůry. Když se zemská kůra na jedné straně zlomu zvedne nebo na druhé straně klesne, řeka, která kdysi tekla v rovině, se musí vrhnout do hlubin.

Srázné horské svahy rovněž zdobí početné vodopády a peřeje. Nejkrásnější z nich můžeme uvidět v horách zbrázděných ledovci. Tam, kde se splazy vedlejších ledovců napojovaly do hlavního ledovcového proudu, se hlavní údolí často prohlubovalo a nabývalo podoby příkopu se sráznými stěnami. Vedlejší ledovcové splazy si vyrývaly mnohem mělčí cesty a ty dnes končí vysoko nad hlavním údolím jako visutá údolí. Dnes z jejich ústí vytékají říčky a vytvářejí například v Alpách jedny z nejkrásnějších vodopádů. I norské fjordy zdobí péřovité vodopády z bočních údolí.

Jsou vodopády věčné?

Každý vodopád je předem odsouzen k zániku. I když jde o postupný proces s mnoha odchylkami, životní cyklus vodopádů v podstatě probíhá podle jednoho ze dvou základních modelů. V prvním případě jde o postupné rozrušování odolné hrany útesu zpětnou erozí, protože se řeka snaží vyrovnat spádové poměry svého řečiště. V místech, kde k tomu dochází, se může původně jediný vodopád rozpadnout na celou řadu menších kaskád. Pokračující zpětná a hloubková eroze pak dále mění kaskády v pásma vířící bílé vody nebo peřeje, které nakonec přejdou v hladký tok níže položené části řeky.

V jiném případě jsou vrchní vrstvy horniny odolnější než jejich podloží a tím vzniká jakási „čapka“ vzdorující hloubkové erozi. Tehdy začne pracovat zpětná eroze při úpatí vodopádu, kde dopadající proud vyrývá v měkčím podloží hlubokou tůň. Vířící suť zároveň rozrušuje méně odolné horniny ve spodní části útesu. Časem se skalní čapka naruší zespodu, začne se odlamovat, občas i v celých masivech, a zbude po ní přepadová hrana o něco výše proti proudu. Tento proces se opakuje, vodopád pomalu postupuje proti proudu a často za sebou zanechává celou řadu hlubokých tůní jako svědectví o své předchozí poloze.

Kde jsou nejvyšší vodopády na světě?

V roce 1935 hledal americký letec Jimmy Angel zlato v jihovýchodní Venezuele a objevil poklad úplně jiného druhu. Jak prolétal se svým malým strojem nad úzkým kaňonem, objevila se před ním zpěněná stuha vody padající ze strmého útesu. Tento vodopád, pojmenovaný později Angel po svém objeviteli, je nejvyšší na světě. Voda tu překonává výškový rozdíl téměř jednoho kilometru, přesněji 979 metrů.

Za svůj vznik vděčí strmému zlomu v náhorní plošině i jihoafrické vodopády Tugela, s 850 metry druhé nejvyšší na světě. Třetí nejvyšší, Yosemitský vodopád v Kalifornii, padá ve třech stupních z visutého údolí do hloubky 739 metrů.

Které vodopády jsou nejmohutnější?

Vysoké vodopády bývají sice velmi působivé na pohled, ale celkovým objemem vody se mezi nejmohutnějšími objevují především vodopády široké a poměrně nízké. Mezi skutečné titány patří laoské vodopády Khone na řece Mekongu. Výškový rozdíl činí sice pouhé 24 metry, ale v průměru jimi proteče 11 tisíc metrů krychlových vody za vteřinu.

Snad vůbec největší „hřmící vody“ vytváří Río Paraná v Jižní Americe. Na jednom z jejích přítoků se přes téměř tři kilometry široký útes valí vodopády Iguazú. Průměrný průtok je jen asi 1700 metrů krychlových za vteřinu, ale při zvýšeném stavu vody stoupá na více než 11 tisíc metrů krychlových. Nejmohutnějším kataraktem na světě bývaly Guaíra ležící o něco níž na řece Paraná s průměrným průtokem sedm a půlkrát vyšším než Iguazú, ale v roce 1982 zmizely pod hladinou přehradního jezera Itaipú.

Jak vznikly Niagarské vodopády?

I když Niagarské vodopády zdaleka nepatří k nejvyšším, rozhodně je můžeme zařadit mezi nejslavnější. Tyto vodopády leží téměř uprostřed délky řeky Niagary, tekoucí z Erijského jezera na sever do Ontarijského jezera, a tvoří je dvojité kaskády o výšce asi 50 metrů. Na východní straně říčního ostrova se nachází dlouhá a přímá část Amerických vodopádů, na druhé straně se táhne půlměsíc kanadských vodopádů zvaných Horseshoe Falls.

Niagarské vodopády vznikly koncem doby ledové, před více než 10 tisíci lety. Původně se valily ze srázu pokrytého mimořádně odolnou vrstvou dolomitových vápenců. Když voda dopadající na dno rozrušila měkčí podloží jílovito-břidličných a pískovcových vrstev, velké části skalnaté čapky se zřítily. Postupné podemílání dolomitů posunulo během let vodopády o více než 11 kilometrů proti proudu. I když to bude trvat nejméně 25 tisíc let, vodopády nakonec pravděpodobně ustoupí až do Erijského jezera a úplně zmizí.

Text: Lukáš Mucha

Vodopády Iguazú, ležící na hranicích mezi Argentinou a Brazílií, představují největší systém vodopádů na Zemi, foto: pixabay
Yosemitský vodopád je se svými 739 metry nejvyšším vodopádem v Kalifornii, foto: pixabay
Soustava vodopádů Khone Phapheng na řece Mekong v jižním Laosu, foto: pxhere
Soustava vodopádů Khone Phapheng na řece Mekong v jižním Laosu, foto: pixabay
Iguazú, foto: pixabay

Podívejte se také na:

Báječný ostrov Hispaniola

Jsme v Dominikánské republice, zemi bílých písečných pláží, koloniálních památek, národních parků, přátelských a pohostinných ...

Dovolená na Rhodosu – moře, květiny, hospůdky i výlety do měst

Dovolená na řeckém ostrově Rhodos skýtá pohodu i prohlídku památek. V jednom týdnu toho lze ...

Island, země ohně a ledu

Z pohledu geologa je ostrov, který vznikl sérií mohutných erupcí na hranici dvou tektonických desek, ...

Krzywy domek: Hundertwasserhaus ztrácí prvenství, šlape mu na paty kolega z Polska

Sedím v autě a ploužím se ulicí s názvem Bohaterów Monte Cassino. Uhodli jste správně. ...

Malta je místo, kde je dobře

To, že Malta, hlavní ostrov Maltské republiky, má co nabídnout, vědí tisíce turistů, kteří sem ...